Zakres świadczonych usług

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z działalnością statutową celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej należących do zadań własnych gminy, dotyczących bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

Przedmiotem działania Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Bobrowniki, w szczególności w zakresie:

  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, wykonywanie prac remontowych,
  • modernizacyjnych i inwestycyjnych, związanych z gospodarką wodno – ściekową;
  • utrzymania porządku i czystości w Gminie, w tym obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych;
  • utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień;
  • utrzymania gminnych dróg, ulic, poboczy i placów;
  • obsługi terenów rekreacyjnych, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (Orlik, place zabaw, park);
  • obsługi cmentarzy komunalnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZGK w Bobrownikach
Data utworzenia:2016-06-14
Data publikacji:2016-06-14
Osoba sporządzająca dokument:Przemysław Cichosz
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Szołtysik
Liczba odwiedzin:1358

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-10-18 13:05:30Adam SzołtysikZmiana osoby sporządzającej i wprowadzającejZakres świadczonych usług